IL GeoForm

Redacteuren debuterer

Initiativtager og primus motor i Facebook-gruppen Geoformers, Sindre Langaas, arrangerer for første gang et Rankingløp 28. august. Han har valgt Frognerseteren som samlingsplass og lover løyper med mange veivalgsnøtter. Han har da også gitt løpet undertittelen Veivalgsløpet 2019.

Ved Frognerseteren er det nyrevidert kart og variert terreng.  Slik beskriver Sindre det i innbydelsen:  I starten av løypene: Delvis åpen vakker «eventyrskog» med mye myrer og åpen blanda skog, delvis skrålier med til dels tett granskog. Noe fersk tynningshogst. Blanda kupering. På slutten: Sti-, skiløype- og skogsveirikt skråliterreng med noe rufsete bunn. Kupert.

Innbydelse * Resultater * Livelox

Rankingløp nr 10 – Til himmels i Maridalsalpene

Nok en gang inviterer Guttorm Egge til orientering i sitt favorittområde de Maridalske Alper, som altså er åspartiene rett nord for Skar i Maridalen.

Vi siterer litt fra den fyldige innbydelsen, som egentlig bør leses i sin helhet:

Dette er selve indrefileten av Maridalsalpene. Den består av gammel granskog med innslag av tartanmose og noen åpne fine myrer. Området er svært kupert, derav navnet, men vi snor oss innom noen av de fineste stedene uten å måtte forsere altfor mange høydekurver eller stup og skrenter. Mål ligger 100 meter lavere enn start!

(Denne artikkelen kom dessverre litt sent på grunn av problemer med webserveren).

Invitasjon * Resultater * Livelox